Liigu sisuni

Teised ühingud, liidud

sai alguse liikumispuudega inimeste spordihuvist ja tahtmisest tulla välja ühiskondlikku ellu. Invaliikumine algas juba 15.märtsil 1980, kui loodi ühingu “Autom” juurde käsijuhtimisega autode sektsioon. Alguse said Jaanikuralli, lumerajasõidud, mäkketõusu- ja vigursõiduvõistlused, slaalom ja sprint. Eesti Invaspordi Liit moodustati 21. märtsil 1990.aastal. Liit tegeleb liikumispuudega inimeste spordi ja rehabilitatsiooni probleemidega.
Tugiliit on 1990. aastal loodud vaimupuudega inimesi toetavate organisatsioonide liit. Tugiliit on vajalik vaimupuudega inimestele ja nende vanematele kui sõltumatu info ja teenuste saamise koht ja kanal oma probleemide edastamiseks võimuorganitele. Tugiliit esindab Eesti vaimupuudega inimestega tegelevaid organisatsioone ülemaailmsetes ja Euroopa organisatsioonides ning üle-eestilistes organisatsioonides.

on mittetulunduslik organisatsioon, mis ühendab peresid, kus kasvab liikumis- või liitpuudega laps. Tugiühing loodi 17. Veebruar 1993.a. LPLTÜ eesmärk on seista liikumispuudega laste ja nende perede huvide eest, luua liikumispuudega inimestele samasugused võimalused toime tulla kui teistel ühiskonna liikmetel. Erivajadusega laps peab saama kodus elada, koolis käia ja iseseisvuda.