Projektid

1. Nõukoja arendustegevus 01.01-31.12.2018
2. Ühisüritused ja koolituse 01.01-31.12.2018
3. Puuetega inimeste perelaager 01.08-31.08.2018
Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu
Kas siia saaks HMN logo
4. Puuetega inimeste tervisepäevad 01.01-31.12.2018
5. Kommunikatsioon juhipostil. 01.02-30.04.2018
Projekti rahastab Viljandi Linnavalitsus
6. Kaasaegne kontoritehnika puuetega inimestele 01.05.2017 – 31.01.2018
Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital