Liigu sisuni

KOV teenused

Viljandi linn

Viljandi Linnavalitsus

Reg. nr. 75005222

Raekoda, Linnu 2, 71020 Viljandi

Telefon 435 4710

Fax: 435 4712

viljandi[at]viljandi.ee

Pakutavad teenused ja toimingud

Sissetulekust sõltuvad toetused:

Sissetulekust mittesõltuvad toetused:

Transport / parkimine:

Teenused:

http://www.viljandi.ee/teenused-toimingud-sots

 

Viljandi vald

Viljandi Vallavalitsus

Registrikood: 75038606
Aadress:  Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020, Viljandimaa

Telefon: 435 0110

Üld e-post: viljandivald@viljandivald.ee

Arvete e-post: arved@viljandivald.ee

Pakutavad teenused ja toetused

  • Sünnitoetus
  • Ranitsatoetus
  • Lasteaia toiduraha toetus
  • Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetus, rahaliste vahendite taotlemine
  • Hooldajatoetus
  • Koduteenus
  • Ühekordse toetuse taotlemine

http://www.viljandivald.ee/toimingud/sotsiaal-ja-tervishoid