Liigu sisuni

Reumaühing

Aadress Posti 20, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71004
e-post: hiiesilm1@gmail.com
tel 55526882

Registrisse kantud 26.05.2000
Reg. nr 80125253
Viimane muutmiskanne 16.08.2012

Esindusõigus
Hiie Silm
Lea Saareoks
Svetlana Mägi

Ühingus on 70 liiget.

1994. aastal 9.septembril loodi 160 osavõtjaga asutamiskoosolkul Viljandi Reumaliit, eestvedajateks reumatoloog Marge Esko ja Helve Luik. Selle tingis soov parandada ühistegevuse kaudu reumaatilisi haigusi põdevate inimeste elukvaliteeti, propageerida tervislikku eluviisi ja suurendada sotsiaalset vastutust tervise eest. Prioriteet oli osaleda kohaliku tervisepoliitika kujundamisel ja tervisedenduses.

Ühingu eesmärgiks on aidata kaasa reuma- ja liigesehaigete kaasaegsele ravile ning haiguste ennetamisele, kaitsta ühistegevuse läbi Viljandi ja Viljandimaal elavate reumaatikute ja liigesehaigete huve. Ühing korraldab konsultatsioone ja teabepäevi reuma- ja liigesehaigetele, nende lähedastele ning hooldajatele ,liikmeskonda ühendavaid erialaseid ja seltskondlikke ettevõtmisi.

Ühingu liikmeks võivad astuda kõik Viljandi linnas ja maakonnas elavad reuma- ja liigesehaiged, nende lähedased. 24.mail 2012 aasta üldkoosoleku otsusega muudeti ühingu põhikirja ja ka ühingu nime, milleks on nüüd MTÜ Viljandi Reumaühing. Ühingu eesotsas toimetavad juba 10-ndat aastat järjest Hiie Silm, Lea Saareoks, Sveta Mägi, Reet Torma ja Virve Raie. Liikmete arv on küll vähenenud poole võrra, kuid eesmärgid ja tegevuspõhimõtted on ikka samaks jäänud. Ühingu liikmed saavad kokku kuus korra või paar- infotund või teabepäev toimub meie ühingul alati iga kuu neljandal neljapäeval ja siis võib meid leida Posti tn,20 ruumidest. Liikmed on meil alati heatujulised, sõbralikud ning valmis kaasalööma erinevatel üritustel ning väljasõitudel.

Viljandi Reumaühingu eesmärgiks on: (põhikirjast)
• kaasa aidata piirkonna reuma- ja liigesehaigete ravile ja nende elu kergendamisele
ning reumahaiguste ennetamisele;
• kaitsta ühistegevuse läbi Viljandis elavate reumaatikute ja liigesehaigete huve;
• omaalgatusliku tegevusega tagada mittetulundusühingu liikmetele eluoluks võrdsed
võimalused teiste kodanikega.
• osutatakse kaasabi reumahaigete taastusravi organiseerimisele raviasutustes,
polikliinikutes, taastusravikeskustes, sanatooriumites ja teistes tervishoiuasutustes;
• osutatakse kaasabi oma liikmetele ravimite ja abivahendite hankimisel
• korraldatakse oma liikmeskonda ühendavaid erialaseid ja seltskondlikke üritusi;
• korraldatakse kultuuri ja spordiüritustest osavõttu;
• korraldatakse suhteid kohaliku omavalitsuse ning teiste riigiasutustega lahendamaks
reuma- ja liigesehaigetega seotud ravi-ja olmeprobleeme, kaitstes nende huve ja õigusi;
• luuakse kontakte teiste maade analoogiliste organisatsioonide ja fondidega,
vahetatakse kogemusi ja osaletakse rahvusvahelistes projektides.