Liigu sisuni

18.oktoobril kell 10-11.30 toimub Viljandimaa puuetega inimeste nõukojas puuetega inimeste ühenduste ja  soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei kokkusaamine.