Pages Navigation Menu

Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda

Nõukoja infotund ühingute juhtidele

13.märtsil kell 17.00

Teemad: nõukoja remont, suvelaager, jooksvad küsimused.

Külalisena: OÜ Estkeer – teenused kõrvalabi vajavatele isikutele ja koduhooldus.