Liigu sisuni

Koolitusvõimalused

tegutseb alates 2003. aastast ning viib läbi erinevaid koolitusi. Enim pööratakse tähelepanu kodanikualgatusele ja maapiirkondade arendamisele ning Koolituskeskus pakub mitmekülgseid enesearendamisvõimalusi täiskasvanutele. Kodukandi. Koolituskeskusel on koolitusluba järgmistele õppekavadel: organisatsiooni arendamine, kogukonna arendamine, ettevõtlikkuse arendamine.
Viljandimaa Vabatahtlike Keskus (VIVAK) on loodud 05.03.2010.a. eesmärgiga arendada ja tugevdada kodanikuühiskonda läbi elukestva õppe võimaldamise ja võrdsete võimaluste pakkumise erinevatele sihtgruppidele sõltumata soost, sotsiaalsest seisundist ja vanusest nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.