Liigu sisuni

Algab emakakaelavähi ennetamise kampaania, millega Eesti Vähiliit ja Eesti Haigekassa juhivad naiste ja avalikkuse tähelepanu emakakaelavähi ennetamise ning varase avastamise tähtsusele.

Eelmisel aastal toimus emakakaelavähi sõeluuringus oluline muudatus,  uuringutele on oodatud kõik, ka ravikindlustamata naised, kes kuuluvad 2022. aasta sihtrühma. Eestis on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad mitmete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged ning emakakaelavähi esinemisesagedus aina kasvab. 2019.a haigestus Eestis 161 naist emakakaelavähki (Tervisestatistika- ja uuringute andmebaas).

Emakakaelavähi esinemine on sagenenud nooremate naiste hulgas – seda võib esineda juba 30. aastastel naistel. Haigestumise kõrgpunkt on 40.−64. eluaastal. Emakakaela vähieelne seisund võib kesta 10−15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigeaegselt avastatuna on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav. Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik vähendada vähieelsete seisundite õigeaegse sõeluuringul avastamise ja raviga ning emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peetava sugulisel teel leviva papilloomiviiruse (HPV) vastase vaktsineerimisega.

2022. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja  ravikindlustamata naised sünniaastaga 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992.

Uuringule kutsutakse 30−65-aastased naised iga viie aasta järel. Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Sihtrühma kuuluvad naised võivad uuringule registreeruda juba täna. Kutse on leitav ka patsiendiportaalist digilugu.ee (Terviseandmed>Saatekirjad). Alates 2021. aastast on emakakaelavähi sõeluuringul osalemine võimalik ka esmatasandi tervisekeskustes. Kuivõrd vaktsiin ei anna täielikku kaitset, peavad ka vaktsineeritud naised uuringutel regulaarselt osalema.

Emakakaelavähk on algul kaebusteta, seetõttu tulebki naistel käia tegemas HPV-testi. Naistearstid soovitavad emakakaelavähi ennetamiseks ja varaseks avastamiseks:

·          regulaarset kontrolli naiste-, perearsti või ämmaemanda juures

·          emakakaelavähi sõeluuringul osalemist

·          HPV kui peamise emakakaelavähi riskiteguri vastast vaktsineerimist

Kui keegi naistest peaks kahtlema, kas sõeluuringule minna või mitte, siis aitab teadmine, et sõeluuringus osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja teised vähieelsed seisundid avastada õigeaegselt, mil need on ravitavad.

Sõeluuringus osalemiseks palume helistada sobivasse teenust osutavasse terviseasutusse. Kontaktid leiate kutselt või Eesti Haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/soeluuringu-kontaktid.

Lisainfo: sõeluuringute kohta saate infot küsida oma perearstilt või haigekassa infotelefonil 669 6630.

Loe emakakaelavähist Eesti Vähiliidu kodulehelt: www.cancer.ee/ennetamine/ või www.soeluuring.ee