Liigu sisuni

Epilepsia Ühing

Aadress Posti 20, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71004
e-post: meelimann@gmail.com
Tel. 5280131

Registrisse kantud 28.05.1999
Reg. nr. 80098071
Viimane muutmiskanne 05.05.2011

Esindusõigus
Meeli Eismann
Keiu Potter
Eerika Kivisild

Ühingus on 39 tegevliiget.

Ühingu eesmärgiks on aktiivselt tegutseda, pakkuda liikmetele kokkusaamisi, koolitusi, teabepäevi ja väljasõite, osaleda puuetega inimestele mõeldud laagrites, võtta aktiivselt osa Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja ja Eesti Epilepsialiidu tööst.

Ühingusse kuuluvad epilepsiat põdevad inimesed, nende pereliikmed ja ka toetajaliikmed, kes tahavad ühingu töös nõu ja jõuga kaasa lüüa. Meie ühingu liikmed on väga aktiivsed, sest paljudele on see ainus koht, kus nad väljapool kodu käivad, kus neid mõistetakse, antakse nõu, sest kõige paremini oskab muredele vaadata inimene, kes on ise samas olukorras olnud. Meie ühing on väga kokkuhoidev ja jätkusuutlik, otsime ikka uusi väljundeid, et ühingu tööd veelgi paremaks saaks muuta. Meie eriline toetus kuulub esmadiagnoosi saanud inimestele, sest nemad tahavad saada kõige suuremat tuge ja infot haiguse kohta.

Üritame omaltpoolt ka meie ühiskonda paremaks muuta, et terved inimesed oleks sallivamad haigete vastu ning mõistaks ja aitaks inimesi, kes pole päris sellised nagu nemad ise. Katsume kaasata ka oma ühingusse õpetajaid, kelle klassis käivad epilepsiat põdevad lapsed.
Tugiisikute kaudu oleme teavitanud enamusi Viljandimaa perearste ja ka eriala arste meie ühingu olemasolust. Levitame Eesti Epilepsialiidu poolt välja antud teatmikku «Mis on epilepsia?» Ühing on olnud väga aktiivne alates asutamise aastast.

Traditsioonid:
– Kokkusaamised iga kuu, kus räägime elust-olust, maailma asjadest teeme tulevikuplaane,
mõtleme välja erinevaid projekte;
– Igal aastal korraldame vähemalt ühe väljasõidu tutvumaks erinevate võimalustega,
kuidas oma tervist hoida ja paremaks muuta;
– Igal suvel võtame osa Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja terviselaagrist;
– Meie jaoks on eriline laager Eesti Epilepsialiidu laager, kus on koos kõik meie ühingud üle
Eesti ja seal on igati vahva saada kokku vanade sõpradega ja luua uusi tutvusi, samuti saada
uusi kogemusi ja teadmisi;
– Suuremaid tähtpäevi, nagu jõulud jms, peame pidulikumalt, samuti tähistame oma ühingu
sünnipäeva, peame meeles oma ühingu asutajaid nende tähtpäevadel, tähistame puuetega
inimeste päeva;

allikas: http://www.epilepsialiit.ee/index.php/et/liikmesorganisatsioonid/viljandi