Pages Navigation Menu

Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoda

Projektid

1. Nõukoja arendustegevus . 01.01 – 31.12.2017.a.

2. Ühisüritused ja koolitused. 01.01 – 31.12. 2017.a.

3. Puuetega inimeste sprdipäevad 01.01-31.12.2017.a.

4. Perepäevad “Liikumine on tervise edu pant” 1 – 3. august 2017.a.

5. Puuetega inimeste ujumise ja tervisepäevad, jaanuar – detsember. 2017.a.

6. Rahvusvah. puuetega inimeste päeva tähistamine, 2. detsember 2017.a.

7. Seltsidaami ühisprojekti jätkamine 2017

8. Koostöö jätkamine Viljandi Päevakeskuse, Viljandi Pensionäride Liidu, päevakeskus Vingeriga